D'ORO PRESS & PR

Well-implemented communication requires good and thorough preparation for the tasks and various stages of communication. I produce the planning and organization of communication projects, public relations consulting and lobbying, communication and public relations, guidance and consulting of organizations, organization and supervision in various tasks and stages of communication.

Hyvin toteutuva viestintä tarvitsee tehtävien ja viestinnän eri vaiheiden hyvät, perusteelliset valmistellut. Tuotan viestintähankkeiden suunnittelua ja organisointia, suhdetoiminnan konsultointia ja lobbaamista, viestintää ja suhdetoimintaa, organisaatioiden opastusta ja konsultointia, organisointia ja valvontaa viestinnän eri tehtävissä ja vaiheissa.