D'ORO PRESS & PR

People expect events to provide meaningful traces and experiences fro themselves. I produce events in co-operation with professionals from different fields based on each client’s and project’s needs. Private parties require the same eye for details as promotion events of multi international companies. When an event is well planned, it’s half done, and this is not a cliche.

Ihmiset odottavat tapahtumilta merkityksellisiä jälkiä ja kokemuksia itselleen. Tuotan tapahtumia yhteistyössä erilaisten ammattiosaajien kanssa kunkin projektin ja asiakkaan tarpeen mukaan. Yksityisten henkilöiden juhlat vaativat samaa huolellisuutta kuin multikansallisten yritysten markkinointiviestinnän tilaisuudet. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja tämä sanonta ei ole klisee.