D'ORO PRESS & PR

You don’t create a network by force and performance. It’s been created over the years in human authenticity and openness. It’s reinforced by focusing on things and with the coordination of the right amount of curiosity and a twist of environment, various things, society and diversity. Networking is the foundation for good customer relationships, for them and with them. This results in great public relations, the maintenance of which is a long-term activity.

Verkostoa ei luoda pakottamalla ja suorittamalla. Se syntyy vuosien saatossa, ihmisen aitoudessa ja avoimuudessa. Sitä vahvistaa keskittyminen asioihin ja sovittamalla sopiva määrä uteliaisuutta sekä twistiä ympäristöä, eri asioita, yhteiskuntaa ja erilaisuutta kohtaan. Verkostoituminen on perusta hyville asiakassuhteille heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Siitä seuraa mainiota suhdetoimintaa, jonka ylläpito on pitkäjänteistä toimintaa.