D'ORO PRESS & PR

I build PR taking into account the need of each client and project, considering its context and choosing the most suitable relationship networks. I build long-lasting and strong PR networks that benefit all parties as much as possible.

Rakennan PR:n huomioiden kunkin asiakkaan ja projektin tarpeen, harkiten sen asiayhteyden sekä valiten siihen sopivimmat suhdeverkostot. Rakennan pitkäikäisiä ja vahvoja PR-verkostoja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin.