D'ORO PRESS & PR

Communication is an important part of customer relations. Many successful businesses and organisations use relationship management strategies to help create communication strategies and foster long-term relationship with their clients. The basis for this is in the network.

Viestintä on tärkeä osa asiakassuhdetyöskentelyä. Monet menestyvät yritykset ja organisaatiot käyttävät suhdetoiminnan viestintästrategioita luodakseen ja edistääkseen pitkäaikaisia suhteita asiakkaidensa kanssa. Tämän perusta on verkostossa.